Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING IN DE ZON COACHING

 

Over mij

Ingrid von Weersch, In de Zon Coaching, Eurenderweg 2, 6471SG Heerlen, KvKnummer 83953582.

 

Voor welke doeleinden gebruik ik jouw persoonlijke gegevens

A. Persoonsgegevens voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden

Er worden persoonsgegevens verwerkt om mijn werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Waarom mag ik deze gegevens verwerken volgens de wet?

Er worden persoonsgegevens verwerkt om mijn werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Er is bijvoorbeeld een adres van een klant nodig om een product te kunnen verkopen zoals mijn gedichtenbundel of een emailadres als een klant meer informatie wil over mijn aanbod.

Welke juridische grondslag (=wettelijke reden waarom) heb ik om deze gegevens te mogen verwerken?

 • Uitvoering overeenkomst

Alle gegevens van jou die er nodig zijn om de overeenkomst tussen jou als klant en mij als coach uit te kunnen voeren

 • Expliciete toestemming

Alle gegevens waarvoor jij mij expliciet toestemming hebt gegeven om deze te mogen werken.

 • Wettelijke verplichting

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting die ik heb.

Hoelang bewaar ik deze gegevens?

Deze gegevens worden bewaard voor 7 jaren. Na 7 jaren verwijder of anonimiseer ik deze gegevens. Dit is verplicht vanuit de eisen die de Belastingdienst stelt aan het bewaren van persoonlijke gegevens voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden als zelfstandige.

_________________________________________________________________________________________

B. Persoonsgegevens die gebruikt worden voor direct marketing

Er worden persoonsgegevens zoals je naam en emailadres gebruikt voor het versturen de nieuwsbrief van In de Zon Coaching.

Waarom mag ik deze gegevens verwerken volgens de wet?

Er worden persoonsgegevens verwerkt om de nieuwsbrief te kunnen versturen en klanten te informeren over mijn aanbod en waar ik zakelijk allemaal mee bezig ben.

Welke juridische grondslag (=wettelijke reden waarom) heb ik om deze gegevens te mogen verwerken?

 • Uitvoering overeenkomst

Alle gegevens van jou zoals je emailadres en naam die er nodig zijn om de nieuwsbrief te kunnen realiseren en te versturen naar klanten.

 • Expliciete toestemming

Alle gegevens waarvoor jij mij expliciet toestemming hebt gegeven om deze te mogen werken.

 • Wettelijke verplichting

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting die ik heb.

Hoelang bewaar ik deze gegevens?

Deze gegevens worden bewaard zolang jij mijn nieuwsbrief ontvangt. Ik verwijder jouw gegevens, zodra jij je uitschrijft van de nieuwsbrief.

_________________________________________________________________________________________

C. Persoonsgegevens die gebruikt worden voor de facturen van In de Zon Coaching

Er worden gegevens zoals je naam, emailadres en adres en geboortedatum gebruikt voor het opstellen en verzenden van facturen naar klanten van In de Zon Coaching.

Waarom mag ik deze gegevens verwerken volgens de wet?

Er worden persoonsgegevens verwerkt om de facturen op te kunnen stellen en te kunnen versturen naar klanten.

Welke juridische grondslag (=wettelijke reden waarom) heb ik om deze gegevens te mogen verwerken?

 • Uitvoering overeenkomst

Alle gegevens van jou zoals je naam, emailadres, adres en geboortedatum, die er nodig zijn om facturen op te stellen en te versturen naar klanten.

 • Expliciete toestemming

Alle gegevens waarvoor jij mij expliciet toestemming hebt gegeven om deze te mogen werken.

 • Wettelijke verplichting

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting die ik heb.

Hoelang bewaar ik deze gegevens?

Deze gegevens worden bewaard voor 7 jaren. Na 7 jaren verwijder of anonimiseer ik deze gegevens. Dit is verplicht vanuit de eisen die de Belastingdienst stelt aan het bewaren van persoonlijke gegevens voor het opstellen van facturen.

_________________________________________________________________________________________

D. Persoonsgegevens die gebruikt worden voor het klantenbestand van In de Zon Coaching

Er worden persoonsgegevens zoals je naam en emailadres gebruikt voor het klantenbestand van In de Zon Coaching.

Waarom mag ik deze gegevens verwerken volgens de wet?

Er worden persoonsgegevens verwerkt om het klantbestand up-to-date te houden en inzichtelijk te hebben wie mijn klanten zijn.

Welke juridische grondslag (=wettelijke reden waarom) heb ik om deze gegevens te mogen verwerken?

 • Uitvoering overeenkomst

Alle gegevens van jou zoals je emailadres en naam, adres etc. die er nodig zijn als onderdeel van mijn klantbestand, zodat het mogelijk wordt om mijn klanten van coaching te kunnen voorzien.

 • Expliciete toestemming

Alle gegevens waarvoor jij mij expliciet toestemming hebt gegeven om deze te mogen werken.

 • Wettelijke verplichting

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting die ik heb.

Hoelang bewaar ik deze gegevens?

Deze gegevens worden bewaard voor 7 jaren. Na 7 jaren verwijder of anonimiseer ik deze gegevens. Dit is verplicht vanuit de eisen die de Belastingdienst stelt aan het bewaren van persoonlijke gegevens voor het klantenbestand.

________________________________________________________________________________________

E. Persoonsgegevens die gebruikt worden voor de klachtenafhandeling van In de Zon Coaching

Er worden gegevens zoals je naam, emailadres en adres en geboortedatum gebruikt voor het verwerken en uitvoeren van de klachtenafhandeling, indien jij als klant een klacht hebt die je indient bij In de Zon Coaching. In de Zon Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Waarom mag ik deze gegevens verwerken volgens de wet?

Er worden persoonsgegevens verwerkt om een klacht van een klant in behandeling te kunnen nemen en te verwerken.

Welke juridische grondslag (=wettelijke reden waarom) heb ik om deze gegevens te mogen verwerken?

 • Uitvoering overeenkomst

Alle gegevens van jou zoals je naam, emailadres, adres en geboortedatum, die er nodig zijn om klachten van klanten in behandeling te kunnen nemen en verwerken.

 • Expliciete toestemming

Alle gegevens waarvoor jij mij expliciet toestemming hebt gegeven om deze te mogen werken.

 • Wettelijke verplichting

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting die ik heb.

Hoelang bewaar ik deze gegevens?

Deze gegevens worden bewaard voor 7 jaren. Na 7 jaren verwijder of anonimiseer ik deze gegevens. Dit is verplicht vanuit de eisen die de Belastingdienst stelt aan het bewaren van persoonlijke gegevens voor klachtenafhandeling.

__________________________________________________________________________________

 F. Persoonsgegevens die gebruikt worden voor Google Analytics of Api

Er worden gegevens zoals je naam en emailadres gebruikt voor het verwerken en uitvoeren van Google Analytics en Api (Application Programming Interface). In de Zon Coaching gebruikt functionele cookies en analytische cookies van Google Analytics.

Google Analytics is privacy vriendelijk ingesteld. Dat houdt het volgende in:

 • Er is een bewerkingsovereenkomst afgesloten met Google voor Google Analytics
 • Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd vanaf 17-10-2021
 • ‘Gegevens delen’ bij Google Analytics staat uit, ook per 17-10-2021
 • Er wordt daarnaast geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics

 

In de Zon Coaching gebruikt persoonsgegevens voor Api. Dit houdt in dat er gebruik wordt gemaakt van jouw gegevens als er koppelingen worden gemaakt tussen verschillende software programma’s waarvoor een Api code nodig is. Door die code kunnen er gemakkelijk gegevens worden uitgewisseld tussen programma’s.

Een voorbeeld hiervan is dat jij als gebruiker de nieuwsbrief kunt ontvangen, waardoor er een koppeling nodig is tussen het pop-upscherm op de website In de Zon waarin jij jouw persoonlijke gegevens opgeeft en het emailprogramma (MailChimp).

Een voorbeeld is dat jij als gebruiker toegang wilt hebben tot de online omgeving van In de Zon Coaching. Het programma wat toegang biedt tot deze online omgeving is Wishlist Member. Er is dus een koppeling nodig tussen jouw persoonlijke gegevens en Wishlist Member. Deze koppeling wordt gemaakt met behulp van een Api code.

Een voorbeeld is dat jij als gebruiker de betaling van de aanschaf van de gedichtenbundel In de Zon wilt realiseren, zodat die betaling verwerkt kan worden door PayPal of door Mollie. Dit is het programma wat de betalingen die gedaan worden verwerkt. Er is dus een koppeling nodig tussen jouw persoonlijke gegevens en het betalingssysteem zoals Paypal en Mollie. Deze koppeling wordt gemaakt met behulp van een Api code.

Waarom mag ik deze gegevens verwerken volgens de wet?

Er worden persoonsgegevens verwerkt om koppelingen mogelijk te maken tussen programma’s zoals de website In de Zon Coaching en Mail Chimp, Wishlist Member, Paypal, Mollie etc.

Welke juridische grondslag (=wettelijke reden waarom) heb ik om deze gegevens te mogen verwerken?

 • Uitvoering overeenkomst

Alle gegevens van jou zoals je naam en emailadres die er nodig zijn om zaken te regelen zoals jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, toegang tot je persoonlijke online omgeving en het regelen van betalingen.

 • Expliciete toestemming

Alle gegevens waarvoor jij mij expliciet toestemming hebt gegeven om deze te mogen werken zoals de koppelingen tussen programma’s via de Api code mogelijk te maken.

 • Wettelijke verplichting

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting die ik heb.

Hoelang bewaar ik deze gegevens?

De Google Analytics gegevens worden niet opgeslagen. Dit is ingesteld. Je kunt het ook teruglezen in deze alinea en in de cookiestatement.

Deze Api code gegevens met bijbehorende koppelingen worden lang bewaard. De programma’s waarvoor de Api codes nodig zijn, worden immers elke dag gebruikt. Ik weet de details hierin niet, dit gaat buiten mijn specialiteit en expertise. De gegevens worden in ieder geval gebruikt zolang jij klant bent en ervan gebruik maakt. Het ligt aan het programma die je hebt gekozen uit het aanbod van In de Zon Coaching hoelang je er gebruik van maakt.

_________________________________________________________________________________________

G. Persoonsgegevens die gebruikt worden voor doorgave aan bedrijven buiten de EU

Er worden gegevens zoals je naam en emailadres gebruikt om programma’s als MailChimp en Wishlist correct te laten werken. Daarom worden je gegevens doorgegeven aan deze bedrijven, die zich buiten de EU bevinden. Dit gaat via de Europese privacy wetgeving, de GDPR (de General Data Protection Regulation) die op mei 2018 in werking trad. Het regelt hoe persoonlijke individuele data in de EU worden verzameld, gebruikt en verwerkt. Deze wet geldt ook voor In de Zon Coaching, want ik verwerk ook via die programma’s van MailChimp en Wishlist en Paypal persoonlijke data van mijn klanten.

Waarom mag ik deze gegevens verwerken volgens de wet?

Er worden persoonsgegevens verwerkt om koppelingen mogelijk te maken tussen programma’s zoals de website In de Zon Coaching en Mail Chimp, Wishlist Member en Paypal etc.

Welke juridische grondslag (=wettelijke reden waarom) heb ik om deze gegevens te mogen verwerken?

 • Uitvoering overeenkomst

Alle gegevens van jou zoals je naam en emailadres die er nodig zijn om zaken te regelen zoals jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, toegang tot je persoonlijke online omgeving en het regelen van betalingen.

 • Expliciete toestemming

Alle gegevens waarvoor jij mij expliciet toestemming hebt gegeven om deze te mogen werken zoals de koppelingen tussen programma’s via de Api code mogelijk te maken.

 • Wettelijke verplichting

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting die ik heb.

Hoelang bewaar ik deze gegevens?

De gegevens worden zolang er gebruikt wordt gemaakt van deze diensten bewaard.

_________________________________________________________________________________________

H. Persoonsgegevens die gebruikt worden voor het contactformulier

Er worden gegevens zoals je naam en emailadres gebruikt voor het mogelijk maken van het schrijven van een emailbericht aan In de Zon Coaching door jou als gebruiker van het emailformulier.

Waarom mag ik deze gegevens verwerken volgens de wet?

Er worden persoonsgegevens verwerkt om de email op te kunnen stellen en versturen aan In de Zon Coaching.

Welke juridische grondslag (=wettelijke reden waarom) heb ik om deze gegevens te mogen verwerken?

 • Uitvoering overeenkomst

Alle gegevens van jou zoals je naam en emailadres die er nodig zijn om een emailbericht te kunnen verzenden.

 • Expliciete toestemming

Alle gegevens waarvoor jij mij expliciet toestemming hebt gegeven om deze te mogen werken zoals een correcte verwerking van het versturen van het emailbericht.

 • Wettelijke verplichting

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting die ik heb.

Hoelang bewaar ik deze gegevens?

Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van de email naar het emailprogramma dat In de Zon Coaching gebruikt.

_________________________________________________________________________________________

I. Persoonsgegevens die gebruikt worden voor het plaatsen van testimonials (naam en fotogebruik)

Er worden gegevens zoals je voornaam en foto of een afbeelding gebruikt voor het plaatsen van testimonials.

Waarom mag ik deze gegevens verwerken volgens de wet?

Er worden persoonsgegevens verwerkt om testimonials toe te voegen als onderdeel van de website van In de Zon Coaching.

Welke juridische grondslag (=wettelijke reden waarom) heb ik om deze gegevens te mogen verwerken?

 • Expliciete toestemming

Alle gegevens waarvoor jij mij expliciet toestemming hebt gegeven om deze te mogen werken zoals de testimonial

Hoelang bewaar ik al deze gegevens?

Deze gegevens worden gepubliceerd op de website van In de Zon Coaching. Zodra de website wordt verwijderd, worden jouw reacties ook automatisch verwijderd. Je hebt te allen tijde het recht om deze testimonial te laten verwijderen van de website.

_________________________________________________________________________________________

J. Persoonsgegevens die gebruikt worden voor het geven van webinars, online en offline trainingen

Er worden persoonsgegevens zoals je naam en emailadres (webinar), je naam en emailadres, je adres, geboortedatum en bankgegevens (online trainingen) gebruikt voor deelname aan webinars en online en offline trainingen. De persoonsgegevens worden na deze webinars en trainingen opgenomen in een emailfunnel, nadat er een webinar of online training is gegeven. Je kunt je altijd op elk moment afmelden voor het ontvangen van nieuwsbrieven van In de Zon Coaching.

De gegevens zullen worden verwijderd na 1 jaar nadat je toegang hebt gekregen tot de online training. Jouw algemene account om toegang te krijgen tot de online omgeving van In de Zon Coaching, wordt echter niet verwijderd, daartoe moet je apart een verzoek indienen bij In de Zon Coaching.

Waarom mag ik deze gegevens verwerken volgens de wet?

Er worden persoonsgegevens verwerkt om toegang tot webinars gegeven door In de Zon Coaching en toegang tot de online omgeving van In de zon Coaching mogelijk te maken.

Welke juridische grondslag (=wettelijke reden waarom) heb ik om deze gegevens te mogen verwerken?

 • Uitvoering overeenkomst

Alle gegevens van jou die nodig zijn om deel te kunnen nemen aan webinars en online en offline trainingen georganiseerd door In de Zon Coaching. De gegevens worden na afloop van de webinar en trainingen toegevoegd aan een emailfunnel.

 • Expliciete toestemming

Alle gegevens waarvoor jij mij expliciet toestemming hebt gegeven om deze te mogen werken zoals voor het geven van de webinars en de online en offline trainingen en het gebruik ervan voor de emailfunnel.

 • Wettelijke verplichting

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting die ik heb.

Hoelang bewaar ik deze gegevens?

Deze gegevens worden gebruikt voor het gebruik van de webinars en de online en offline trainingen die In de Zon Coaching verzorgt. Ze worden gebruikt gedurende het termijn dat de webinar voor de klant/gebruiker beschikbaar is. Voor de online trainingen geldt een termijn van maximaal 1 jaar. Daarna heb je als gebruiker geen toegang meer tot de gegevens van de training. Het account zelf van jou als klant wordt wel bewaard. Je inloggegevens worden opgeslagen in WishList. Je kunt een verzoek indienen aan In de Zon Coaching dat je hele account wordt verwijderd. Dat betekent dat je geen account meer hebt, je inloggegevens zullen worden verwijderd en je dus ook niet meer ingeschreven kunt worden voor een van de online trainingen die In de Zon Coaching nu of in de toekomst verzorgt.

De persoonsgegevens voor de emailfunnel worden bewaard, zolang er e-mails worden verstuurd door In de Zon Coaching. Je hebt altijd de mogelijk je uit te schrijven van de emailfunnel door onderaan een nieuwsbrief je deelname in te trekken.

Voor de belastingplicht geldt dat de persoonsgegevens voor de doeleinden die in deze alinea aan de orde komen, 7 jaren bewaard moeten worden als onderdeel van het klantenbestand van In de Zon Coaching.

Voor gebruikers die zich registreren op onze website, slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens op elk moment zien, bewerken of verwijderen. Alleen de gebruikersnaam is niet te wijzigen. Websitebeheerders kunnen deze informatie ook zien en bewerken.

_________________________________________________________________________________________

K. Persoonsgegevens die gebruikt worden voor het plaatsen van reacties onder blogberichten

Algemeen

Er worden gegevens zoals je voornaam en eventueel een Gravatar afbeelding gebruikt voor het plaatsen van reactie onder een blogbericht.

Afbeeldingen toevoegen aan de website: Als een bezoeker van de website afbeeldingen naar de website uploadt, moet die persoon het uploaden van afbeeldingen met ingesloten locatiegegevens (EXIF GPS) vermijden. Andere bezoekers van de website kunnen eventuele locatiegegevens downloaden en halen uit afbeeldingen op de website.

Cookies

Als een bezoeker een reactie achterlaat op deze website, kan die persoon ervoor kiezen om de naam, emailadres en website op te slaan in cookies. Deze zijn voor het gemak van de bezoeker, zodat de gegevens niet opnieuw hoeven te worden ingevuld als dezelfde bezoeker weer een reactie achterlaat. Deze cookies gaan 1 jaar mee.

Als een bezoeker de inlogpagina bezoekt, plaatsen we een tijdelijke cookie om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer de bezoeker de browser die wordt gebruikt afsluit. 

Wanneer een bezoeker zich aanmeldt, zullen we ook verschillende cookies instellen om de aanmeldingsgegevens en de schermweergavekeuzes op te slaan. Inlogcookies gaan twee dagen mee en cookies voor schermopties gaan een jaar mee. Als de bezoeker ‘Onthoud mij’ selecteert, blijven de logingegevens twee weken bestaan. Als de bezoeker zich afmeldt bij zijn of haar of die persoonlijke account, worden de inlogcookies verwijderd.

Als de bezoeker een artikel bewerkt of publiceert, wordt er een extra cookie in de browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft alleen de post-ID aan van het artikel dat door u als bezoeker zojuist is bewerkt. Deze verloopt na 1 dag.

Als je een reactie achterlaat, worden de reactie en bijbehorende metadata voor onbepaalde tijd bewaard. Dit is zodat we eventuele vervolgopmerkingen automatisch kunnen herkennen en goedkeuren in plaats van ze in een moderatiewachtrij te houden. Reacties van bezoekers kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice. 

Waarom mag ik deze gegevens verwerken volgens de wet?

Er worden persoonsgegevens verwerkt om reacties te plaatsen onder een blogbericht dat is gepubliceerd op de website van In de Zon Coaching.

Welke juridische grondslag (=wettelijke reden waarom) heb ik om deze gegevens te mogen verwerken?

 • Uitvoering overeenkomst

Alle gegevens van jou zoals je voornaam, eventueel een foto en de inhoud van je bericht die nodig zijn om een reactie te kunnen plaatsen onder een blogbericht op de website van In de Zon Coaching.

 • Expliciete toestemming

Alle gegevens waarvoor jij mij expliciet toestemming hebt gegeven om deze te mogen verwerken zoals voor het plaatsen van je reactie onder het blogbericht

 • Wettelijke verplichting

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting die ik heb.

Hoelang bewaar ik deze gegevens?

Algemeen

Wanneer bezoekers reacties onder blogs zetten op de website, verzamelen we data van het reactieformulier en het IP adres van de bezoeker -wel met de laatste 8 cijfers van het IP adres verborgen- en browser informatie om spam te helpen detecteren. 

Een geanonimiseerde string die gemaakt is op basis van uw emailadres (ook wel hash genoemd) kan aan de Gravatar-service worden verstrekt om te zien of de bezoeker die gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar service is hier beschikbaar: Privacy policy Gravatar service. Na goedkeuring van je reactie, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de reactie die je hebt geplaatst.

Cookies

Eerder in deze alinea worden de bewaartermijn van de diverse cookies al benoemd.

_________________________________________________________________________________________

L. Persoonsgegevens die gebruikt worden voor toegang tot ingesloten inhoud van andere websites

Er worden persoonsgegevens gebruikt voor de toegang tot ingesloten inhoud van andere websites (zoals video’s, afbeeldingen, artikelen etc.). Artikelen op deze website kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, artikelen enz.) Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met de ingesloten inhoud als je een account en ingelogd bent op die website.

Waarom mag ik deze gegevens verwerken volgens de wet?

Er worden persoonsgegevens verwerkt, zodat er toegang is tot ingesloten inhoud van andere websites.

Welke juridische grondslag (=wettelijke reden waarom) heb ik om deze gegevens te mogen verwerken?

 • Uitvoering overeenkomst

Alle gegevens die nodig zijn om jou toegang te verschaffen tot ingesloten inhoud van andere websites.

 • Expliciete toestemming

Alle gegevens waarvoor jij mij expliciet toestemming hebt gegeven om deze te mogen werken zoals de toegang tot ingesloten inhoud van andere websites.

 • Wettelijke verplichting

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting die ik heb.

Hoelang bewaar ik deze gegevens?

Deze gegevens worden bewaard, zolang gebruikers zijn ingelogd op websites van derden, indien dat nodig is om de ingesloten inhoud van die websites te kunnen bekijken.

 

_________________________________________________________________________________________

M. Persoonsgegevens die gebruikt worden voor het verstrekken van gratis producten

Er worden gegevens gebruikt voor het verstrekken van gratis producten.

Waarom mag ik deze gegevens verwerken volgens de wet?

Er worden persoonsgegevens zoals je voornaam en emailadres gebruikt voor het aanbieden van een gratis producten zoals een visualisatie. Je persoonsgegevens worden daarna automatisch toegevoegd aan een emailfunnel en worden bewaard, zolang er e-mails en nieuwsbrieven worden verstuurd door In de Zon Coaching. Je hebt altijd de mogelijk je uit te schrijven van de emailfunnel door onderaan een nieuwsbrief je deelname in te trekken.

Welke juridische grondslag (=wettelijke reden waarom) heb ik om deze gegevens te mogen verwerken?

 • Uitvoering overeenkomst

Alle gegevens van jou zoals je naam en emailadres die nodig zijn om het gratis product zoals een visualisatie te kunnen aanbieden aan jou. Je wordt automatisch toegevoegd aan de emaillijst voor de nieuwsbrieven van In de Zon Coaching.

 • Expliciete toestemming

Alle gegevens waarvoor jij mij expliciet toestemming hebt gegeven om deze te mogen verwerken voor het verstrekken van de gratis producten en het toevoegen aan de emailfunnel, zodat jij de nieuwsbrief van In de Zon Coaching kunt ontvangen.

 • Wettelijke verplichting

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting die ik heb.

Hoelang bewaar ik deze gegevens?

Als je het gratis product download en jouw persoonsgegevens worden toegevoegd aan de emailfunnel, gebruik ik deze gegevens zolang je nieuwsbrieven ontvangt. Je kunt je te allen tijde uitschrijven van deze nieuwsbrieven.

_________________________________________________________________________________________

N. Persoonsgegevens die gebruikt worden voor het doen van marktonderzoek

Gegevens worden gebruikt voor het doen van marktonderzoek.

Waarom mag ik deze gegevens verwerken volgens de wet?

Er worden persoonsgegevens zoals je voornaam en emailadres gebruikt voor het doen van marktonderzoek.

Welke juridische grondslag (=wettelijke reden waarom) heb ik om deze gegevens te mogen verwerken?

 • Uitvoering overeenkomst

Alle gegevens van jou zoals je naam en emailadres die nodig zijn voor het doen van marktonderzoek, uitgevoerd door In de Zon Coaching.

 • Expliciete toestemming

Alle gegevens waarvoor jij mij expliciet toestemming hebt gegeven om deze gegevens te mogen verwerken zoals voor het doen van marktonderzoek.

 • Wettelijke verplichting

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting die ik heb.

Hoelang bewaar ik deze gegevens?

Ik gebruik deze gegevens voor het doen van marktonderzoek. Zodra het onderzoek voorbij is, zal ik deze gegevens verwijderen of als er een reden is om deze gegevens eerder te verwijderen.

_________________________________________________________________________________________

Hoe heb ik  al de gegevens verkregen

De persoonsgegevens kunnen direct worden verkregen via de klant met wie In de Zon Coaching een overeenkomst is aangegaan of via derden.

_________________________________________________________________________________________

O. Geautomatiseerde besluitvorming

Met geautomatiseerde besluitvorming wordt bedoeld dat een organisatie een besluit neemt over mensen op basis van automatisch verwerkte gegevens. De computer, en niet een persoon, neemt dan een besluit over een ingediend verzoek. Een duidelijk en goed voorbeeld hiervan is dat sollicitaties automatisch worden verwerkt via internet zonder dat er een persoon tussen zit. Je kunt meer lezen over geautomatiseerde besluitvorming via deze link: Recht op menselijke blik bij besluiten.

In de Zon Coaching maakt géén gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Ze handelt persoonlijk ontvangen berichten zelf af. Er is dus geen sprake van bewaartermijnen e.d. waarin in de overige onderdelen van deze privacy verklaring wél over wordt gesproken en uitleg bij wordt gegeven.

_________________________________________________________________________________________

P. Gegevens verkregen van een andere organisatie

In de Zon Coaching verkrijgt alléén persoonsgegevens via andere organisaties als de potentiële klant toestemming verleent om die gegevens te mogen delen met In de Zon Coaching. Het zal vanwege de regels van de AVG niet zomaar voorkomen dat gegevens worden gedeeld, gezien de privacy van de potentiële klant. Is het echter het geval dat de potentiële klant toestemming geeft om haar gegevens door te geven, dan gaat In de Zon Coaching uiterst zorgvuldig met deze gegevens om.

Ze worden gebruikt om contact te leggen met die potentiële klant en voor verdere afhandeling van dit contact.

Waarom mag ik deze gegevens verwerken volgens de wet?

Er worden persoonsgegevens verkregen via een andere organisatie.

Welke juridische grondslag (=wettelijke reden waarom) heb ik om deze gegevens te mogen verwerken?

 • Uitvoering overeenkomst

Alle gegevens van jou zoals je naam en emailadres die nodig zijn voor het leggen van contact, het sturen van een offerte en overeenkomst indien klant daartoe toestemming geeft aan In de Zon Coaching.

 • Expliciete toestemming

Alle gegevens waarvoor jij mij expliciet toestemming hebt gegeven om deze gegevens te mogen verwerken voor het leggen van contact met jou als potentiële klant.

 • Wettelijke verplichting

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting die ik heb.

Hoelang bewaar ik deze gegevens?

Ik gebruik de gegevens voor het leggen van contact met jou als potentiële klant. Zodra het contact gemaakt is en de potentiële klant wenst niet verder gebruik te maken van de diensten van In de Zon Coaching, dan zullen deze gegevens uit mijn klantenbestand worden verwijderd. Indien de klant wél een overeenkomst wenst af te sluiten, worden de gegevens gebruikt gedurende de tijd dat klant gebruik maakt van de diensten van In de Zon Coaching. Wanneer de potentiële klant geen interesse heeft om een overeenkomst aan te gaan met In de Zon Coaching, zullen de gegevens van die klant worden verwijderd en zal de potentiële klant in de toekomst niet nog een keer worden benaderd, tenzij klant daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

_________________________________________________________________________________________

Rechten van de lezers van de privacyverklaring

Rechten van de lezers van de privacyverklaring van In de Zon Coaching:

 1. Je hebt het recht op inzage van de gegevens. Je kunt op elk moment opvragen welke gegevens In de Zon Coaching van jou heeft
 2. Je hebt het recht de gegevens te laten wijzigen als je adres verandert bijvoorbeeld.
 3. Je dient een verzoek in om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen (in hoeverre dat mogelijk is)
 4. Recht op data portabiliteit

Heeft betrekking op dat de gegevens gemakkelijk over te dragen zijn

 1. Je hebt het recht om bezwaar in te dienen tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens

Er wordt dan een belangenafweging gemaakt.

 1. Je hebt het recht om een klacht in te dienen als ik, In de Zon Coaching me niet aan de AVG houd

Het is mijn plicht als zzp-er van In de Zon Coaching om binnen 30 dagen kosteloos op het verzoek van jou als lezer van deze privacy verklaring te reageren. Ik ben ook verplicht te reageren als ik niet aan het verzoek kan voldoen.

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

* Verplicht veld