Wie is de Mol?

door nov 19, 2021Niet gecategoriseerd

Mijn visie op het wereldtoneel

Het lijkt net een Wie is de Mol Spel, wat er nu aan de gang is.

Wij als mensheid nemen deel aan een groot Spel op wereldniveau. Er is een Mol in ons midden en we weten niet dat hij/zij er is. Die Mol die heeft al eeuwenlang de dienst uitgemaakt. Alle gemaakte systemen zoals het onderwijs, de zorg, de rechterlijke macht, het werkleven zijn gebaseerd op ons als mensheid dom houden, aangepast houden, niet voor onszelf mogen denken. De Mol heeft ons in onze greep, al eeuwenlang.

 

“Volg wat ze je zeggen”

“Volg de regels die een ander voor je maakte”

“Wees niet authentiek, maar volg de groep”

“Als je erbij wilt horen, moet je je gedragen zoals de rest”

“Wij weten wat goed voor je is”

“We geven je ‘brood en spelen’, zodat je volgzaam blijft”

 

Er is geen tijd om te Voelen wat Jouw Waarheid is, want…

je moet werken,

er moet brood op de plank

je moet overleven

 

Ons gevoel werd wurm gemaakt, het deed er niet toe

Onze kracht mochten we niet laten zien

Ons onderscheidingsvermogen mochten we niet testen en gebruiken

Onze mening deed er niet toe

Onze waarheid had geen waarde

 

Blijf in het hokje die voor je gemaakt is of je ligt uit het spel

 

De tijd van de Mol is bijna voorbij. Hij is zichzelf al aan het ontmaskeren. Hij dropt aanwijzingen, maakt fouten en langzamerhand weten steeds meer mensen dat er iets niet klopt aan dit Spel. Ze begrijpen dat de huidige machthebbers in paniek aan het raken zijn. De Mol leeft op angst en controle.

Gelukkig beginnen wel steeds meer mensen dat te beseffen. Ze proberen uit de kooien te breken van de maatschappij die allerlei regels, normen en waarden dicteerde. Meer en meer mensen zijn hun eigen kracht aan het ontdekken. Zij weten dat alleen ZIJ verantwoordelijk zijn voor hun handelen, dat ZIJ de regels van het Spel zélf mogen bepalen. Dat ZIJ keuzes mogen maken die goed voor henzelf zijn, zonder dat een ander voor je bepaalt wat je wél of niet mag.

 

Jouw leven is van jou

 

Jokers inzetten om foute antwoorden van de huidige machthebbers recht te breien kan niet meer. De leugens worden doorzien en vrijstellingen blijken nooit waarde te hebben gehad. Als mens kun je niet meer wegkijken van wat er nu op het wereldtoneel afspeelt. De tweedeling die er heerst, waarin de huidige machthebbers nog steeds proberen controle uit te oefenen op de mensheid, laat het heel duidelijk zien. Het wordt duidelijker en duidelijker hoe absurd de regels van dit Spel zijn. Er mógen geen mensen worden weggezet als tweederangsburgers. Dat is onethisch, dat kan gewoon niet meer anno 2021!

 

Stop, tot hier en niet verder

Het wordt steeds helderder dat macht geen waarde meer heeft en het tijd is dat deze eeuwenoude systemen van macht en controle verkruimelen.

 

Er is al een nieuwe wereld aan het ontstaan

 

Een nieuwe wereld waarin de enige regels van het Spel zijn dat je zélf mag bepalen wat jij doet in je leven

Een nieuwe wereld waarin er een nieuwe betekenis wordt gegeven aan het woord Samen

Een nieuwe wereld gebaseerd op gelijkheid en verbinding

Een nieuwe wereld waarin er vanuit de krachten van de mensen wordt gehandeld

Een nieuwe wereld waarin iedereen recht heeft op evenveel liefde en geborgenheid

Een nieuwe wereld waarin iedereen evenveel mag ontvangen, dat is je geboorterecht als mens

Een nieuwe wereld zonder macht, zonder ‘ik ben beter dan jij’, zonder ‘ik stel me boven jou’

Een nieuwe wereld zonder slavernij

Een nieuwe wereld die al in de verte lonkt.

 

Blijf jij je eigen keuzes maken en staan voor jouw waarheid?

Zodat ook jij niet meer mee doet aan Wie is de Mol, aan de leugens en het bedrog, maar je jouw eigen wereld schept?

 

 

 


NIEUWSBRIEF

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

* Verplicht veld