Privacy Policy

Wie wij zijn

Het website adres is: https://www.indezon.nu.

Welke persoonlijke data wij verzamelen en waarom we het verzamelen

Reacties onder blogs

Wanneer bezoekers reacties onder blogs zetten op de website, verzamelen we data van het reactieformulier en het IP adres van de bezoeker -wel met de laatste 8 cijfers van het IP adres verborgen- en browser informatie om spam te helpen detecteren. 

Een geanonimiseerde string die gemaakt is op basis van uw emailadres (ook wel hash genoemd) kan aan de Gravatar-service worden verstrekt om te zien of de bezoeker die gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar service is hier beschikbaar: Privacy policy Gravatar service. Na goedkeuring van je reactie, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de reactie die je hebt geplaatst.

Media

Als een bezoeker van de website afbeeldingen naar de website uploadt, moet die persoon het uploaden van afbeeldingen met ingesloten locatiegegevens (EXIF GPS) vermijden. Andere bezoekers van de website kunnen eventuele locatiegegevens downloaden en halen uit afbeeldingen op de website.

Contactformulieren

Cookies

Als een bezoeker een reactie achterlaat op deze website, kan die persoon ervoor kiezen om de naam, emailadres en website op te slaan in cookies. Deze zijn voor het gemak van de bezoeker, zodat de gegevens niet opnieuw hoeven te worden ingevuld als dezelfde bezoeker weer een reactie achterlaat. Deze cookies gaan een jaar mee.

Als een bezoeker de inlogpagina bezoekt, plaatsen we een tijdelijke cookie om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer de bezoeker de browser die wordt gebruikt afsluit. 

Wanneer een bezoeker zich aanmeldt, zullen we ook verschillende cookies instellen om de aanmeldingsgegevens en de schermweergavekeuzes op te slaan. Inlogcookies gaan twee dagen mee en cookies voor schermopties gaan een jaar mee. Als de bezoeker ‘Onthoud mij’ selecteert, blijven de logingegevens twee weken bestaan. Als de bezoeker zich afmeldt bij zijn of haar of die persoonlijke account, worden de inlogcookies verwijderd.

Als de bezoeker een artikel bewerkt of publiceert, wordt er een extra cookie in de browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft alleen de post-ID aan van het artikel dat door u als bezoeker zojuist is bewerkt. Deze verloopt na 1 dag.

Ingesloten inhoud van andere websites

Artikelen op deze website kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, artikelen enz.) Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met de ingesloten inhoud als je een account en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we uw gegevens delen

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Als je een reactie achterlaat, worden de reactie en bijbehorende metadata voor onbepaalde tijd bewaard. Dit is zodat we eventuele vervolgopmerkingen automatisch kunnen herkennen en goedkeuren in plaats van ze in een moderatiewachtrij te houden.

Voor gebruikers die zich registreren op onze website (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens op elk moment zien, bewerken of verwijderen. Alleen de gebruikersnaam is niet te wijzigen. Websitebeheerders kunnen deze informatie ook zien en bewerken.

Welke rechten u heeft over uw data

Als u een account op deze website heeft, of opmerkingen heeft achtergelaten, kunt u verzoeken om een exportbestand van de persoonlijke gegevens die wij over u hebben, inclusief alle gegevens die u ons heeft verstrekt. U kunt ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we over u hebben, wissen. Dit omvat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren voor administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar we uw gegevens naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice. 

Google Analytics-cookies

Er wordt door deze website gebruik gemaakt van Google Analytics. Er is met Google een bewerkingsovereenkomst gesloten

Neem hierin onder meer op dat u: · Google Analytics-cookies gebruikt; · een bewerkersovereenkomst met Google heeft gesloten; · het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd; · ‘gegevens delen’ heeft uitgezet; · geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Neem hierin onder meer op dat u: · Google Analytics-cookies gebruikt; · een bewerkersovereenkomst met Google heeft gesloten; · het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd; · ‘gegevens delen’ heeft uitgezet; · geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

NIEUWSBRIEF

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

* Verplicht veld